Logo of University of Szczecin

Uniwersytet Szczeciński

Polska, Szczecin    Zobać na mapie
Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin

Uniwersytet aktywny i innowacyjny

Uniwersytet Szczeciński to uczelnia nastawiona na innowacyjność, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań naukowych i dydaktycznych, przełamująca stereotypy i ograniczenia w zdobywaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów badawczych.
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego tworzy warunki do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kształci doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich podmiotami, czego efektem jest realizacja tzw. doktoratów wdrożeniowych.
Uniwersytet Szczeciński posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie kształcenia studentów, analizuje rynek pracy i rozwija nowoczesne i unikatowe kierunki studiów, które umożliwiają studentom uzyskanie specjalistycznej wiedzy i pożądanych umiejętności.

Uniwersytet bez barier

Uniwersytet Szczeciński to największa uczelnia w województwie zachodniopomorskim, oferująca wsparcie w zdobywaniu wykształcenia wyższego osobom z niepełnosprawnością. Uniwersytet Szczeciński, zarówno pod względem rozwiniętego systemu usług wsparcia (m. in. asystenckiego, psychologicznego i technologicznego), jak również ich jakości, przoduje wśród uczelni regionu i przyciąga największą liczbę osób z niepełnosprawnością.

Uniwersytet wspierający otoczenie

Uniwersytet Szczeciński również wspiera swoją ofertą i działaniami otoczenie społeczno-gospodarcze. W sferze zainteresowania naszej Uczelni pozostają przede wszystkim przedsiębiorcy i inne podmioty, których aktywność decyduje o dynamice rozwoju regionu Pomorza Zachodniego.

Uniwersytet bez granic

Podejmowanie inicjatyw międzynarodowych jest istotnym elementem w strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. W grudniu 2020 r. przyznano Uczelni Erasmus Charter for Higher Education na lata 2021 – 2027, która stanowi ramy jakości w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej. Dzięki niej Uniwersytet Szczeciński będzie kontynuował aktywne działanie w ramach programu Erasmus+, który w Polsce funkcjonuje od 1998 roku.
Uniwersytet Szczeciński staje się coraz bardziej atrakcyjny dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski poza międzynarodowymi programami wymiany. Możliwości organizacyjne i bytowe stwarzane przez Uniwersytet Szczeciński niwelują bariery geograficzne, stwarzając nowe możliwości przyjmowania studentów zagranicznych.
W ramach umiędzynarodowienia Uczelnia podejmuje nie tylko działania związane z mobilnością, czy projektami naukowo-badawczymi. To także internacjonalizacja at home obejmująca wszystkich pracowników US.

Uniwersytet czystej energii

Jedną z wizytówek wybitnej działalności badawczej pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego jest aktywność Grupy Fizyki Jądrowej, Medycznej i Plazmy. Tematy badań eksperymentalnych i teoretycznych obejmują zagadnienia od astrofizyki jądrowej, fizykę plazmy poprzez fizykę reakcji jądrowych przy bardzo niskich energiach, aż do radiobiologii i radioterapii. Jednym z zagadnień znajdujących się w centrum zainteresowania jest opracowanie koncepcji nowych źródeł energii bazujących na fuzji i rozczepieniu jądrowym.

Uniwersytet dla środowiska

Aktywność naukową Uniwersytetu Szczecińskiego w dużym stopniu determinuje specyfika Pomorza Zachodniego, w tym bliskość Morza Bałtyckiego. Pracownicy US prowadzą prace o charakterze monitoringowym dotyczące morskiej strefy brzegowej, m.in. monitoring warunków klimatycznych, monitoring brzegu morskiego, czy monitoring ekologiczny.
Wyjątkowość Pomorza Zachodniego to również niepowtarzalność zasobów przyrodniczych, które są warte utrwalenia dla potrzeb naukowych i edukacyjnych. Sztandarowym przedsięwzięciem w tym zakresie jest digitalizacja i udostępnienie zasobów w postaci wirtualnego Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum składającego się z 468 000 alegatów pochodzących ze zbiorów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uniwersytet humanistyczny

Uniwersytet Szczeciński to również uczelnia humanistów, wybitnych przedstawicieli polskiej literatury, których aktywność wyznacza wysoki poziom działalności naukowej i twórczości literackiej pracowników Instytutu Literatury i Nowych Mediów.
Uniwersytet Szczeciński to również uczelnia kultywująca pamięć Joanny Kulmowej, niezwykłej poetki, prozaiczki, autorki utworów scenicznych i książek dla dzieci. Prowadzona Pracownia Badań nad Twórczością Joanny Kulmowej to niewyczerpane źródło inspiracji dla szczecińskich literaturoznawców.

Uniwersytet otwarty

Uniwersytet Szczeciński to również miejsce ważne dla szczecinian, chcących podnieść swoje kwalifikacje lub rozwijać zainteresowania.
Prawdziwym diamentem wśród przedsięwzięć popularyzujących naukę jest międzynarodowy konkurs fotograficzny, który jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego Matematyka w obiektywie.
Działania popularyzatorskie prowadzone są też przez Instytut Biologii, którego pracownicy w ramach prelekcji, zajęć laboratoryjnych i terenowych zwiększających świadomość ekologiczną przeszkolili ponad 8 tys. osób.
Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora realizuje ideę włączania seniorów w życie akademickie, począwszy od uczestnictwa w wybranych zajęciach i konferencjach, poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych, aż po podejmowanie studiów, także podyplomowych.

Uniwersytet aktywny i innowacyjny

Uniwersytet Szczeciński to uczelnia nastawiona na innowacyjność, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań naukowych i dydaktycznych, przełamująca stereotypy i ograniczenia w zdobywaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów badawczych.
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego tworzy warunki do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kształci doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich podmiotami, czego efektem jest realizacja tzw. doktoratów wdrożeniowych.
Uniwersytet Szczeciński posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie kształcenia studentów, analizuje rynek pracy i rozwija nowoczesne i unikatowe kierunki studiów, które umożliwiają studentom uzyskanie specjalistycznej wiedzy i pożądanych umiejętności.

Uniwersytet bez barier

Uniwersytet Szczeciński to największa uczelnia w województwie zachodniopomorskim, oferująca wsparcie w zdobywaniu wykształcenia wyższego osobom z niepełnosprawnością. Uniwersytet Szczeciński, zarówno pod względem rozwiniętego systemu usług wsparcia (m. in. asystenckiego, psychologicznego i technologicznego), jak również ich jakości, przoduje wśród uczelni regionu i przyciąga największą liczbę osób z niepełnosprawnością.

Uniwersytet wspierający otoczenie

Uniwersytet Szczeciński również wspiera swoją ofertą i działaniami otoczenie społeczno-gospodarcze. W sferze zainteresowania naszej Uczelni pozostają przede wszystkim przedsiębiorcy i inne podmioty, których aktywność decyduje o dynamice rozwoju regionu Pomorza Zachodniego.

Uniwersytet bez granic

Podejmowanie inicjatyw międzynarodowych jest istotnym elementem w strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. W grudniu 2020 r. przyznano Uczelni Erasmus Charter for Higher Education na lata 2021 – 2027, która stanowi ramy jakości w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej. Dzięki niej Uniwersytet Szczeciński będzie kontynuował aktywne działanie w ramach programu Erasmus+, który w Polsce funkcjonuje od 1998 roku.
Uniwersytet Szczeciński staje się coraz bardziej atrakcyjny dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski poza międzynarodowymi programami wymiany. Możliwości organizacyjne i bytowe stwarzane przez Uniwersytet Szczeciński niwelują bariery geograficzne, stwarzając nowe możliwości przyjmowania studentów zagranicznych.
W ramach umiędzynarodowienia Uczelnia podejmuje nie tylko działania związane z mobilnością, czy projektami naukowo-badawczymi. To także internacjonalizacja at home obejmująca wszystkich pracowników US.

Uniwersytet czystej energii

Jedną z wizytówek wybitnej działalności badawczej pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego jest aktywność Grupy Fizyki Jądrowej, Medycznej i Plazmy. Tematy badań eksperymentalnych i teoretycznych obejmują zagadnienia od astrofizyki jądrowej, fizykę plazmy poprzez fizykę reakcji jądrowych przy bardzo niskich energiach, aż do radiobiologii i radioterapii. Jednym z zagadnień znajdujących się w centrum zainteresowania jest opracowanie koncepcji nowych źródeł energii bazujących na fuzji i rozczepieniu jądrowym.

Uniwersytet dla środowiska

Aktywność naukową Uniwersytetu Szczecińskiego w dużym stopniu determinuje specyfika Pomorza Zachodniego, w tym bliskość Morza Bałtyckiego. Pracownicy US prowadzą prace o charakterze monitoringowym dotyczące morskiej strefy brzegowej, m.in. monitoring warunków klimatycznych, monitoring brzegu morskiego, czy monitoring ekologiczny.
Wyjątkowość Pomorza Zachodniego to również niepowtarzalność zasobów przyrodniczych, które są warte utrwalenia dla potrzeb naukowych i edukacyjnych. Sztandarowym przedsięwzięciem w tym zakresie jest digitalizacja i udostępnienie zasobów w postaci wirtualnego Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum składającego się z 468 000 alegatów pochodzących ze zbiorów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uniwersytet humanistyczny

Uniwersytet Szczeciński to również uczelnia humanistów, wybitnych przedstawicieli polskiej literatury, których aktywność wyznacza wysoki poziom działalności naukowej i twórczości literackiej pracowników Instytutu Literatury i Nowych Mediów.
Uniwersytet Szczeciński to również uczelnia kultywująca pamięć Joanny Kulmowej, niezwykłej poetki, prozaiczki, autorki utworów scenicznych i książek dla dzieci. Prowadzona Pracownia Badań nad Twórczością Joanny Kulmowej to niewyczerpane źródło inspiracji dla szczecińskich literaturoznawców.

Uniwersytet otwarty

Uniwersytet Szczeciński to również miejsce ważne dla szczecinian, chcących podnieść swoje kwalifikacje lub rozwijać zainteresowania.
Prawdziwym diamentem wśród przedsięwzięć popularyzujących naukę jest międzynarodowy konkurs fotograficzny, który jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego Matematyka w obiektywie.
Działania popularyzatorskie prowadzone są też przez Instytut Biologii, którego pracownicy w ramach prelekcji, zajęć laboratoryjnych i terenowych zwiększających świadomość ekologiczną przeszkolili ponad 8 tys. osób.
Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora realizuje ideę włączania seniorów w życie akademickie, począwszy od uczestnictwa w wybranych zajęciach i konferencjach, poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych, aż po podejmowanie studiów, także podyplomowych.

Wyszukaj i aplikuj!

Studia Erasmus+

E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Humanistyczny
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Społecznych
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Prawa i Administracji
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Szkoła Doktorska
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Pokaż wszystko

Praktyka Erasmus+

PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Humanistyczny
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Humanistyczny
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Humanistyczny
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Szkoła Doktorska

Pokaż wszystko

Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe

KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Humanistyczny
KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Szkoła Doktorska
KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Prawa i Administracji
KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Nauk Społecznych

Pokaż wszystko

Oddziały

Wydział Humanistyczny
Szczecin

KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Humanistyczny
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Humanistyczny
E+ studia - kraje partnerskie
Studia Erasmus+, studia dzienne
Wydział Humanistyczny
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Humanistyczny
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Humanistyczny
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Humanistyczny

Szkoła Doktorska
Szczecin

KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Szkoła Doktorska
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Szkoła Doktorska
E+ studia - kraje partnerskie
Studia Erasmus+, studia dzienne
Szkoła Doktorska
KA171 SMS out
Studia Erasmus+, studia dzienne
Szkoła Doktorska
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Szkoła Doktorska
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Szkoła Doktorska
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Szkoła Doktorska

Pokaż wszystko

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Szczecin

KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
E+ studia - kraje partnerskie
Studia Erasmus+, studia dzienne
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Wydział Teologiczny
Szczecin

KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Teologiczny
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Teologiczny
E+ studia - kraje partnerskie
Studia Erasmus+, studia dzienne
Wydział Teologiczny
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Teologiczny
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Teologiczny
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Teologiczny

Wydział Nauk Społecznych
Szczecin

KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Nauk Społecznych
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Społecznych
E+ studia - kraje partnerskie
Studia Erasmus+, studia dzienne
Wydział Nauk Społecznych
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Społecznych
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Społecznych
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Społecznych

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Szczecin

KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
E+ studia - kraje partnerskie
Studia Erasmus+, studia dzienne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Wydział Prawa i Administracji
Szczecin

KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Prawa i Administracji
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Prawa i Administracji
E+ studia - kraje partnerskie
Studia Erasmus+, studia dzienne
Wydział Prawa i Administracji
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Prawa i Administracji
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Prawa i Administracji
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Prawa i Administracji

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Szczecin

KA131 short-term mobility
Erasmus+ wyjazdy krótkoterminowe, mieszane
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
E+ studia - kraje programu
Studia Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
E+ studia - kraje partnerskie
Studia Erasmus+, studia dzienne
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
PRAKTYKA
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
PRAKTYKA 2
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
PRAKTYKA 3
Praktyka Erasmus+, studia dzienne i zaoczne
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Videos